Фунгицид – Mystic 25 WG

Share with:


Фунгицид – Mystic 25 WG

100 ден3.500 ден

КАРАКТЕРИСТИКИ
Tebuconazole е системичен фунгицид кој делува протективно и куративно врз голем
број на фитопатогени габи. Навлегувајќи низ растителното ткиво на растението, ја
инхибира синтезата на ергостерол во рани фази и со тоа го спречува развојот на габата.
Активната материја спаѓа во групата триазоли. Брзо се апсорбира во вегетативните
делови на растението и се транспортира акропетално (нагоре).
Најдобрата ефикасност покажува ако се применува превентивно, односно непосредно
по создавање на услови за инфекција.

 

УПОТРЕБА
Култура Биолошки проблем Доза Време на примена Домат, пиперка, модар патлиџан, краставица, тиква Пепелница (Erysiphae spp.), Црна дамкавост (Аlternaria), Сиво гниење (Botrytis), Дамкавост (Septoria spp., Stemphylium spp.), Лисна дамкавост (Cercospora spp.), ’Рѓа (Uredinalis) 0,6-0,8 kg/ha
Во текот на вегетација, превентивно а најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза.
Лубеница, диња Пепелница (Erysiphae cichoracearum), Црна дамкавост (Alternaria), Гниење (Botrytis),
Дамкавост (Septoria spp., Stemphylium spp.), Лисна дамкавост (Cercospora spp.), ’Рѓа (Uredinalis) 0,6-0,8 kg/ha
Во текот на вегетација, превентивно а најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза.
Праска, нектарина, кајсија, слива, цреша

Монилија (Monilia), Пепелница (Sphaerotheca spp.) 0,5-0,75 kg/ha

Од фенофаза на розе папка до полно цветање или во почеток на цветање доколку се третира само еднаш.

 

КАРЕНЦА
Домат, пиперка, модар патлиџан, краставица, тиква – 3 дена. Лубеница, диња, праска,
нектарина, кајсија, слива, цреша – 7 дена. Јаболка, круша, грав, грашок – 14 дена. Винова
лоза – 21 ден. Житни култури, маслодајна репа – ОВП.

Јаболка, круша Монилија (Monilia), Пепелница (Podosphaera leucotricha) 0,4-0,5 kg/ha
Од фенофаза на розе папка до полно цветање и во текот на вегетација, превентивно а
најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза.
Грав, грашок Црна дамкавост (Alternaria), Дамкавост (Septoria spp., Stemphylium spp.), ’Рѓа (Uredinalis),
Пепелница (Erisyphe spp.), Сиво гниење (Botrytis), Лисна дамкавост (Cercospora spp.). 1-1,5 kg/ha

Во текот на вегетација, превентивно а најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза. Винова лоза Пепелница (Uncinula necator) 0,4 kg/ha. Пред појава на болеста, кога се развиени 3-4 листа а најдоцна до појава на први симптоми за зараза. Житни култури Сиво-кафеава лисна дамкавост (Septoria tritici), Пепелница
(Blumeria-Erysiphe graminis), Црвено-кафеава лисна ’рѓа (Puccinia recondite – Puccinia triticina)
0,75- 1,25 L/ha Од фенофаза почеток на вретенење до крај на класење Маслодајна репа
Црна дамкавост (Alternaria spp.), Рак на стебло и суво гниење на корен (Leptosphaeria maculans – Leptosphaeria biglobosa), Бело гниење / бела мува (Sclerotinia sclerotiorum) 0,5 – 1,25 L/ha Во фенофаза 4-8 листа

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

NUFARM

Description

Mystic 25 WG

Активна материја Tebuconazole 250 gr/kg Формулација Вододисперзливи гранули (WG) Група Деривати на триазоли Пакување 1 kg, 100 gr, 5 gr КАРАКТЕРИСТИКИ Tebuconazole е системичен фунгицид кој делува протективно и куративно врз голем број на фитопатогени габи. Навлегувајќи низ растителното ткиво на растението, ја инхибира синтезата на ергостерол во рани фази и со тоа го спречува развојот на габата. Активната материја спаѓа во групата триазоли. Брзо се апсорбира во вегетативните делови на растението и се транспортира акропетално (нагоре). Најдобрата ефикасност покажува ако се применува превентивно, односно непосредно по создавање на услови за инфекција.   УПОТРЕБА Култура Биолошки проблем Доза Време на примена Домат, пиперка, модар патлиџан, краставица, тиква Пепелница (Erysiphae spp.), Црна дамкавост (Аlternaria), Сиво гниење (Botrytis), Дамкавост (Septoria spp., Stemphylium spp.), Лисна дамкавост (Cercospora spp.), ’Рѓа (Uredinalis) 0,6-0,8 kg/ha Во текот на вегетација, превентивно а најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза. Лубеница, диња Пепелница (Erysiphae cichoracearum), Црна дамкавост (Alternaria), Гниење (Botrytis), Дамкавост (Septoria spp., Stemphylium spp.), Лисна дамкавост (Cercospora spp.), ’Рѓа (Uredinalis) 0,6-0,8 kg/ha Во текот на вегетација, превентивно а најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза. Праска, нектарина, кајсија, слива, цреша Монилија (Monilia), Пепелница (Sphaerotheca spp.) 0,5-0,75 kg/ha Од фенофаза на розе папка до полно цветање или во почеток на цветање доколку се третира само еднаш.   КАРЕНЦА Домат, пиперка, модар патлиџан, краставица, тиква – 3 дена. Лубеница, диња, праска, нектарина, кајсија, слива, цреша – 7 дена. Јаболка, круша, грав, грашок – 14 дена. Винова лоза – 21 ден. Житни култури, маслодајна репа – ОВП. Јаболка, круша Монилија (Monilia), Пепелница (Podosphaera leucotricha) 0,4-0,5 kg/ha Од фенофаза на розе папка до полно цветање и во текот на вегетација, превентивно а најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза. Грав, грашок Црна дамкавост (Alternaria), Дамкавост (Septoria spp., Stemphylium spp.), ’Рѓа (Uredinalis), Пепелница (Erisyphe spp.), Сиво гниење (Botrytis), Лисна дамкавост (Cercospora spp.). 1-1,5 kg/ha Во текот на вегетација, превентивно а најдоцна пред создавање на услови за ширење на зараза. Винова лоза Пепелница (Uncinula necator) 0,4 kg/ha. Пред појава на болеста, кога се развиени 3-4 листа а најдоцна до појава на први симптоми за зараза. Житни култури Сиво-кафеава лисна дамкавост (Septoria tritici), Пепелница (Blumeria-Erysiphe graminis), Црвено-кафеава лисна ’рѓа (Puccinia recondite – Puccinia triticina) 0,75- 1,25 L/ha Од фенофаза почеток на вретенење до крај на класење Маслодајна репа Црна дамкавост (Alternaria spp.), Рак на стебло и суво гниење на корен (Leptosphaeria maculans – Leptosphaeria biglobosa), Бело гниење / бела мува (Sclerotinia sclerotiorum) 0,5 – 1,25 L/ha Во фенофаза 4-8 листа   ПРОИЗВОДИТЕЛ NUFARM

Share with:


Additional information

Weight N/A
Пакувања

1 kg, 100gr, 5gr

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Фунгицид – Mystic 25 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top