Течно органско микробиолошко Ѓубриво

Share with:


Течно органско микробиолошко Ѓубриво

190 ден

Оргалајф  е течно органско микробиолошко Ѓубриво,

Подобрувач на почва и Биостимулатор,

подготвено од база на ѓубриво (casting) од калифорниски црви.

Опис

 Оргалајф ѓубривото ја обезбедува и балансира исхраната на растенијата на сосема поинаков начин отколку класичните хемиски ѓубрива. Микроорганизмите се носечкиот квалитет на Оргалајф ѓубривото.  Тие се добиени по природен пат, од кастинг на калифорниски црви, процес кој трае една година. Микроорганизмите од Оргалајф ѓубривото, ги трансформираат недостапните форми на елементи од почвата и воздухот,во лесно достапни форми за растенијата и на тој начин возможува исхраната на растенијата да се одвива преку природните физиолошките процеси  во  почвата и растенијата (да не се naправи забуна/мешање со продуктот  чај од црви –worm tea).

Share with:


Scroll to Top