Родентициди – Broditop svež mamec

Share with:


Родентициди – Broditop svež mamec

250 ден

Активна материја Brodifacoum 0,005 gr

Формулација свежи мамци

Пакување 10 kg, 100 gr

КАРАКТЕРИСТИКИ
BRODITOP SVEZ MAMEC, готови за примена родентицидни свежи мамци.

Подентицидниот ефект се манифестира по неколку дена од еднократната, поединечна доза. Доволен е само еден третман за постигнување на бараниот ефект.

Ставете BRODITOP SVEZ MAMEC на места каде е забележана појава на глодари:

  • стаорци: 50-60 gr мамци на растојание од 5-10 метри.
    • глувци: 10-20 gr мамци на растојание од 1-2 метри.
    мамците се ставаат сè додека се приметуваат знаци за нивна штетна активност и се применуваат само на оние површини каде домашните животни и живина немаат пристап.

Description

Broditop svež mamec

Активна материја Brodifacoum 0,005 gr Формулација свежи мамци Пакување 10 kg, 100 gr КАРАКТЕРИСТИКИ BRODITOP SVEZ MAMEC, готови за примена родентицидни свежи мамци. Подентицидниот ефект се манифестира по неколку дена од еднократната, поединечна доза. Доволен е само еден третман за постигнување на бараниот ефект. ПРИМЕНА Се користи како родентицид во комуналната и јавна хигиена, во градинарство и на фарми како и во домаќинства, (визби, плевни, тавани, остави, магацини и други простории) за употреба на отворено и во затворен простор. BRODITOP SVEZ MAMEC готови за примена родентицидни свежи мамци, може да се применуваат за сузбивање на штетните глодари од сите видови големини како што се: црн стаорец (Rattus rattus), сив (норвешки) стаорец (Rattus norvegicus), домашен глушец (Mus muscules), полски глушец (Apodemus agraius) и др. Ставете BRODITOP SVEZ MAMEC на места каде е забележана појава на глодари:
  • стаорци: 50-60 gr мамци на растојание од 5-10 метри. • глувци: 10-20 gr мамци на растојание од 1-2 метри. мамците се ставаат сè додека се приметуваат знаци за нивна штетна активност и се применуваат само на оние површини каде домашните животни и живина немаат пристап.

Share with:


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Родентициди – Broditop svež mamec”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top