Родентициди – Broditop Peleti

Share with:


Родентициди – Broditop Peleti

250 ден

КАРАКТЕРИСТИКИ
BRODITOP PELETI, готови за примена родентицидни гранулирани пелетки.
родентицидниот ефект се манифестира по неколку дена од еднократната, поединечна
доза. доволен е само еден третман за постигнување на бараниот ефект.

ПРИМЕНА
Се користи како родентицид во комуналната и јавна хигиена, во градинарство и на
фарми како и во домаќинства, (визби, плевни, тавани, остави, магацини и други простории) за употреба на отворено и во затворен простор.

BRODITOP PELETI готови за примена родентицид во гранулирани мамки, може да се
применуваат за сузбивање на штетните глодари од сите видови големини како што се:
црн стаорец (Rattus rattus), сив (норвешки) стаорец (Rattus norvegicus), домашен глушец
(Mus muscules), полски глушец (Apodemus agraius) и др.

Ставете BRODITOP PELETI на места каде е забележана појава на глодари:

  • стаорци: 50-100 gr мамки на растојание од 5-10 метри.
  • глувци: 20-30 gr мамки на растојание од 2-5 метри.

Мамците се ставаат сè додека се приметуваат знаци за нивна штетна активност и се применуваат само на оние површини каде домашните животни и живина немаат пристап.

Description

Активна материја Brodifacoum 0,005 gr Формулација гранулирани пелети Пакување 25 kg, 100 gr
  КАРАКТЕРИСТИКИ BRODITOP PELETI, готови за примена родентицидни гранулирани пелетки. родентицидниот ефект се манифестира по неколку дена од еднократната, поединечна доза. доволен е само еден третман за постигнување на бараниот ефект. Ставете BRODITOP PELETI на места каде е забележана појава на глодари:
  • стаорци: 50-100 gr мамки на растојание од 5-10 метри.
  • глувци: 20-30 gr мамки на растојание од 2-5 метри.
Мамците се ставаат сè додека се приметуваат знаци за нивна штетна активност и се применуваат само на оние површини каде домашните животни и живина немаат пристап.

Share with:


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Родентициди – Broditop Peleti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top