Инсектицид – Chemol

Share with:


Инсектицид – Chemol

100 ден5.000 ден

Insekticid

КАРАКТЕРИСТИКИ
CHEMOL е контактен инсектицид, акарицид и овицид кој по својот состав содржи 95%
парафинско минерално масло. Делува на начин што физички оневозможува респирација
(дишење) на сите стадиуми на инсекти и грињи (пајачиња). Се користи во овошните насади и виновата лоза во период на мирување (зимско третирање) и во вегетација (летно
третирање). Зимското третирање се врши кога стеблата на овошките и лозите се суви,
при температури повисоки од +5 степени. Со примена во тек на вегетација (летно третирање), CHEMOL овозможува подобро покривање и лепење на производите за заштита
на растенија, а со тоа и поефикасна заштита. Летните третмани се препорачува да се
изведуваат рано наутро, односно не смее да се третира во најтоплите периоди од денот.

ПРИМЕНА

Култура Штетници Концентрација
Јаболчесто
овошје
калифорниски штитести вошки (Quadrispidiotus perniciosus),
зелена јаболкова вошка (Aphis pomi),
црвен пајак (Panonychus ulmi),
лисни болви (Psylla sp.),
цветојадите (Anthonomus pomorum),
јаболкова крвава вошка (Eriosoma lanigerum),
свиткувач на овошни папки (Tmetocera ocelana).
2-3%
Коскесто
овошје
лисни вошки (Aphididae),
пајачиња (Tetranychidae),
прасковата штитеста вошка (Lecanium persicae),
сливовата лисна вошка (Lecanium corni),
прасков молец (Anarsia lineatella),
прасков црв (Cydia molestra).
2-3%
Винова лоза црвен пајак (Panonychus ulmi),
лозово пајаче (Eriophyes vitis),
лозова штитеста вошка (Pulvinaria vitis),
брашнеста штитеста вошка (Pseudococcus citri),
лозов свиткувач на папки (Sparganothis pilleriana),
лозовата педоморка (Boarmia germaria).
2-3%
Украсни
растенија
лисни вошки (Aphididae),
штитеста вошка (Coccoideae).
2-3%
Цитрусни
растенија и
маслинки
Штитести вошки (Coccus pseudomagnoliorum, C. hesperidum,
Aonidiella aurantii, Chrysomphalus dictyospermi, Icerya
purchasi)
2-3%

Летно третирање на овошките со комбинација на акарицид во концентрација од 0.15%-0.25%.

КАРЕНЦА
За зимска примена е каренцата е обезбедена со времето на примена – (ОВП) За летно
третирање, за сите култури – 20 дена.

 

ПРИЗВОДИТЕЛ

CHEMIA

Description

Chemol

Активна материја Парафинско минерално масло 950 gr/L Формулација Емулзија, вода во масло (EO) Пакување 25 L, 10 L, 1 L, 200 ml КАРАКТЕРИСТИКИ CHEMOL е контактен инсектицид, акарицид и овицид кој по својот состав содржи 95% парафинско минерално масло. Делува на начин што физички оневозможува респирација (дишење) на сите стадиуми на инсекти и грињи (пајачиња). Се користи во овошните насади и виновата лоза во период на мирување (зимско третирање) и во вегетација (летно третирање). Зимското третирање се врши кога стеблата на овошките и лозите се суви, при температури повисоки од +5 степени. Со примена во тек на вегетација (летно третирање), CHEMOL овозможува подобро покривање и лепење на производите за заштита на растенија, а со тоа и поефикасна заштита. Летните третмани се препорачува да се изведуваат рано наутро, односно не смее да се третира во најтоплите периоди од денот. ПРИМЕНА
Култура Штетници Концентрација
Јаболчесто овошје калифорниски штитести вошки (Quadrispidiotus perniciosus), зелена јаболкова вошка (Aphis pomi), црвен пајак (Panonychus ulmi), лисни болви (Psylla sp.), цветојадите (Anthonomus pomorum), јаболкова крвава вошка (Eriosoma lanigerum), свиткувач на овошни папки (Tmetocera ocelana). 2-3%
Коскесто овошје лисни вошки (Aphididae), пајачиња (Tetranychidae), прасковата штитеста вошка (Lecanium persicae), сливовата лисна вошка (Lecanium corni), прасков молец (Anarsia lineatella), прасков црв (Cydia molestra). 2-3%
Винова лоза црвен пајак (Panonychus ulmi), лозово пајаче (Eriophyes vitis), лозова штитеста вошка (Pulvinaria vitis), брашнеста штитеста вошка (Pseudococcus citri), лозов свиткувач на папки (Sparganothis pilleriana), лозовата педоморка (Boarmia germaria). 2-3%
Украсни растенија лисни вошки (Aphididae), штитеста вошка (Coccoideae). 2-3%
Цитрусни растенија и маслинки Штитести вошки (Coccus pseudomagnoliorum, C. hesperidum, Aonidiella aurantii, Chrysomphalus dictyospermi, Icerya purchasi) 2-3%
Летно третирање на овошките со комбинација на акарицид во концентрација од 0.15%-0.25%. КАРЕНЦА За зимска примена е каренцата е обезбедена со времето на примена – (ОВП) За летно третирање, за сите култури – 20 дена.   ПРОЗВОДИТЕЛ CHEMIA

Share with:


Additional information

Weight N/A
Пакувања

25L, 10L, 200ml

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Инсектицид – Chemol”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top