Бордовска чорба – Bordo Micro

Share with:


Бордовска чорба – Bordo Micro

250 ден

КАРАКТЕРИСТИКИ

BORDO MICRO
Со својата специфична формулација овозможува брзо и целосно дисперзирање, одлична
лепливост и задржување во растенијата, што подразбира добра отпорност на измивање
од дожд и висококвалитетна заштита.

ПРИМЕНА

Култура Биолошки проблем Доза Време на примена
Коскесто
овошје
Монилија (Monllia spp.),
Кадравост (Taphrina spp.),
Сачменка (Stigmina carpophilla),
Бактериози (Pseudomonas spp.)
6-10
kg/ha
Третирање во период на
мирување на вегетација.
Јаболчесто
овошје
Монилија (Monllia spp.),
Краставост (Venturia inaequalis, V.pyrina.),
Бактериози (Pseudomonas spp.)
6-10
kg/ha
Третирање во период на
мирување на вегетација па
се до почеток на вегетација
или фаза на глувчи уши.
Винова лоза Пламеница (Plasmopara viticola),
Бак. пламеница (Xanthomonas ampelina)
6-10
kg/ha
Третирање после цветање,
а пред остварување на
услови на зараза.
Компир Пламеница (Phytophtora infestans) 6-10
kg/ha
Третирање превентивно
пред создавање на услови
на зараза.
Градинарски
култури
Пламеница (Phytophtora spp., Peronospora
spp., Pseudoperonospora spp.),
Дамкавост (Alternaria spp.)
Антракноза (Colletotrichum spp.),
Бактериози (Pseudomonas spp.,
Xanthomonas spp.)
6-10
kg/ha
Третирање превентивно
пред создавање на услови
на зараза.
Маслинки Дамкавост (Splocea oleagina),
Бактериоза (Pseudomonas savastanoi)
6-10
kg/ha
Третирање во период на
мирување на вегетација.
Дрвенести
декоративни
растенија
’Рѓа (Uromyces spp., Puccinia spp.) и други
ендофити габи (Phaesosphaeria spp.,
Ramularia spp.)
6-10
kg/ha
Третирање во период на
мирување на вегетација.

КАРЕНЦА
Јаболчесто и коскесто овошје, и дрвенести украсни растенија – обезбедена со време на
примена. Домат и модар патлиџан – 3 дена за култури во стакленици, 7 дена за култури
на отворено. Лук, кромид, арпаџик, краставици, грашок, грав, боранија и друг стеблест
зеленчук што се консумира без лушпа – 3 дена. Корнишони и друг зеленчук од оваа
група што се консумира со лушпа – 7 дена. Останати култури – 15 дена.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

IQV

Description

Bordo Micro

Активна материја Бордовска чорба 73% (20% чист бакар) Формулација Вододисперзливи гранули (WG) Група Бакарно неорганско соединение Пакување 3 kg, 1 kg КАРАКТЕРИСТИКИ Добро познатата Бордовската чорба претставува синоним во сузбивање на причинителите на пламеница. Делува превентивно, со тоа што го спречува ’ртењето на спорите. Има неспецифичен начин на делување, главно инхибирајќи ги SH ензимите. BORDO MICRO исто така делува на зајакнување на клеточниот ѕид на покожицата во плодовите, со што се намалува можноста за нивно напукнување при пороен дожд. Делува и на подобро созревање на ластарите кај виновата лоза, со што пак се зголемува отпорноста кон измрзнување во текот на зимата (затоа е погодна за последните третмани). Со својата специфична формулација овозможува брзо и целосно дисперзирање, одлична лепливост и задржување во растенијата, што подразбира добра отпорност на измивање од дожд и висококвалитетна заштита. ПРИМЕНА
Култура Биолошки проблем Доза Време на примена
Коскесто овошје Монилија (Monllia spp.), Кадравост (Taphrina spp.), Сачменка (Stigmina carpophilla), Бактериози (Pseudomonas spp.) 6-10 kg/ha Третирање во период на мирување на вегетација.
Јаболчесто овошје Монилија (Monllia spp.), Краставост (Venturia inaequalis, V.pyrina.), Бактериози (Pseudomonas spp.) 6-10 kg/ha Третирање во период на мирување на вегетација па се до почеток на вегетација или фаза на глувчи уши.
Винова лоза Пламеница (Plasmopara viticola), Бак. пламеница (Xanthomonas ampelina) 6-10 kg/ha Третирање после цветање, а пред остварување на услови на зараза.
Компир Пламеница (Phytophtora infestans) 6-10 kg/ha Третирање превентивно пред создавање на услови на зараза.
Градинарски култури Пламеница (Phytophtora spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp.), Дамкавост (Alternaria spp.) Антракноза (Colletotrichum spp.), Бактериози (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 6-10 kg/ha Третирање превентивно пред создавање на услови на зараза.
Маслинки Дамкавост (Splocea oleagina), Бактериоза (Pseudomonas savastanoi) 6-10 kg/ha Третирање во период на мирување на вегетација.
Дрвенести декоративни растенија ’Рѓа (Uromyces spp., Puccinia spp.) и други ендофити габи (Phaesosphaeria spp., Ramularia spp.) 6-10 kg/ha Третирање во период на мирување на вегетација.
КАРЕНЦА Јаболчесто и коскесто овошје, и дрвенести украсни растенија – обезбедена со време на примена. Домат и модар патлиџан – 3 дена за култури во стакленици, 7 дена за култури на отворено. Лук, кромид, арпаџик, краставици, грашок, грав, боранија и друг стеблест зеленчук што се консумира без лушпа – 3 дена. Корнишони и друг зеленчук од оваа група што се консумира со лушпа – 7 дена. Останати култури – 15 дена. ПРОИЗВОДИТЕЛ IQV

Share with:


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Бордовска чорба – Bordo Micro”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top