Анализа на мед

Share with:


Анализа на мед

Што е анализа на мед и зошто се прави?


Анализа на мед се врши за да се потврди квалитетот на оваа храна, нејзината автентичност, како и да се утврди доколку е можно неговото ботаничко и географско потекло. За овие цели најчести се применуваат неколку научни методи но најчести се :

1.мелисопалинолошки

2. сензорни

3. биолошки

4. физичко-хемиските методи.

Што е мелисопалинологија?


Мелисопалинологијата е дисциплина која се фокусира на полен собран од пчелите и се користи за препознавање на културите и растенијата со кои се хранеле пчелите како нивен основен извор на храна.

Која е процедурата за анализа на мед?


Во епрувета се зема 2мл мед и се додава раствор на пикринска киселина.

Жолтиот талог укажува на присуство на К+.

Во епрувета се зема 2ml мед и во него се додава раствор NH4Cl и раствор NH4OH.

Растворот се филтрира и во филтратот се додаваат 2 ml раствор на амониум оксалат.

Потврда или сертификат издаваат овластени и акредитирани лаборатории за квалитет на мед.

Што е C4 тест за мед?


Овој тест се користи на меѓународно ниво за да се открие дали медот е вистински природен или фалсификуван со додавање шеќер (обично се додава шеќер од трска или пченкарен сируп со висока фруктоза). Шеќерите произведени од тропски растенија како шеќерна трска и пченка се произведуваат со помош на фотосинтетички пат познат како патека C4.

Кое е нормално ниво C4?
Нормални резултати или нормални граници за C4 се 15 до 45 милиграми на децилитар (mg/dL) (0,15 до 0,45 g/L). Опсегот на нормални вредности може малку да се разликува кај различни лаборатории. Разговарајте со вашиот технолог за значењето на вашите конкретни резултати од тестот.

Што е C3 тест во мед?


13C EA/LC-IRMS (откривање шеќер C3/C4)

Овој тест бил развиен и потврден во 2004-2007 година за да се открие присуството на додадени шеќери и од растенијата C4 (на пр имер сируп од пченка и трска) и од растенијата C3 ( на пример, ориз, пченица, сируп од репка). Комерцијално се користи за анализа на фалсификување мед од 2007 година.

Што се C3 C4 шеќери?


C3 и C4 се директни примеси и додатоци, што значи дека се додаваат директно во медот за да се зголеми неговата количина. Растенијата C3 и C4 имаат природен шеќер но сепак тој станува отровен кога тие се користат за правење шеќерен сируп ако грубо и нестручно се употребуваат. Се случува фалсификувчите на мед да ги користат овие токсични шеќерни сирупи.

Која е pH вредноста на чистиот мед?


рH на медот се движи помеѓу 3,5 и 5,5 во зависност од неговиот ботанички извор, pH на нектарот, почвата или растителната асоцијација и концентрацијата на различни киселини и минерали како што се калциум, натриум, калиум и други состојки на пепел.

Која е прифатлива влага во медот?


Помеѓу 15,5% и 18,6%
Анализите дозволуваат прифатливиот процент на природна вода во медот да е помеѓу 15,5% и 18,6%. Најквалитетниот мед како што се оценува во натпреварите е помеѓу 15,5% и 17%, но до 18,6%, се смета дека сепак е со одличен квалитет.

Дали суровиот мед треба да се чува во фрижидер?


Не ставајте мед во фрижидер. Чувањето на медот во фрижидер го зачувува, но студените температури ќе предизвикаат вашиот мед да формира полуцврста маса, па овој начин на складирање не се препорачува.

Која е хемиската равенка за анализа на медот?


Бидејќи медот е главно гликоза и фруктоза, медоносните пчели создаваат ензим, сахароза, произведен во хипофарингеалните жлезди на медоносните пчели и го мешаат со нектар.

Овој ензим создава хемиска реакција која ја претвора сахарозата (C12H22O11) + водата (H20) во гликоза (C6H12O6) + фруктоза (C6H12O6).

Тоа научниците го нарекуваат заситен раствор.

Што содржи медот?


Медот содржи најмногу шеќер, како и мешавина од амино киселини, витамини, минерали, железо, цинк и антиоксиданси. Покрај употребата како природен засладувач, медот се користи и како антиинфламаторно, антиоксидативно и антибактериско средство.

Дали медот е гликоза или фруктоза?


Медот е приближно 40% фруктоза, 30% гликоза и 17% вода, а остатокот се други шеќери, јаглени хидрати и мала количина на витамини и минерали. Северна Дакота произведува најмногу мед од сите држави во САД.

Која земја во Европа произведува најмногу мед?


Земјите од ЕУ со најголемо производство на мед се (Романија, Шпанија, Унгарија, Германија, Италија, Грција, Франција и Полска) но главно во јужна Европа, каде што климатските услови се поповолни за пчеларството.

Што може да заклучиме за медот?


Конзумирањето мед има високи нутритивни и терапевтски вредности.

Фитохемиските соединенија во медот главно зависат од различни фактори, цветниот извор, видот на медот, концентрацијата и видот на пчелата.

Share with:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share with:


Scroll to Top