Објави книга


Објави книга

abvedit.com

Можеш да продаваш  користени или нови книги.

1. Внеси го твојот наслов и името на авторот.
2. Одбери во која категорија спаѓа книгата.
3. Пиши опис и краток опис.
4. Одбери на кој јазик е напишана книгата
5. Одбери големина и хартија.
6. Прикачи корица за твојата книга.
7. Постави цена
8. Објави

Објави книга или екнига

Нормативи за креирање книга

Пример2

Образец2

Предна корица

Задна корица

Leave a Reply

Your email address will not be published.